Người chiến sĩ công an nhân dân vận động, tuyên truyền cho bà con về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thắm đượm tình quân - dân.
Các chiến sĩ công an đến từng gia đình ở bản phối hợp thực hiện công tác vận động học sinh ra lớp.
Đầu năm học mới, các chiến sĩ công an đến tặng quần áo, đồ dùng học tập cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Động viên các em nhỏ cố gắng học hành, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.