Chủ trâu chuẩn bị các bước để đưa trâu đi cúng.
Thầy cúng chuẩn bị lễ vật sử dụng cúng tế gồm các lễ vật: xôi, gà, cuộn chỉ trắng, cỏ non, nước quả bồ kết, sáp ong…
Thầy cúng dâng lễ vật cho trâu và chủ trâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.