Thầy cúng thực hiện nghi lễ trong Lễ Tủ Cải.
Múa trống - một hình thức diễn xướng trong Lễ Tủ Cải.
Những thành viên thực hiện nghi lễ được thầy cúng dẫn ra đài hành lễ.
Những bộ trang phục truyền thống cổ truyền được mặc trong Lễ Tủ Cải.
Nghi thức rơi đài trong Lễ Tủ Cải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.