Nghi thức hành lễ cúng Then. Ảnh: Ngọc Long.
Bàn thờ Then. Ảnh: Minh Hưng.
Nghi thức rước nước trước khi thực hiện Lễ “Áp hô chiêng” – lễ gội đầu. Ảnh: Ngọc Long.
Tục gội đầu bắt nguồn từ huyền tích Nàng Han gội đầu bên suối. Ảnh: Mình Hưng.
Người dân và du khách tham gia Hội thi té nước. Ảnh: Hà Hải.
Các món năn truyền thống của dân tộc Thái được giới thiệu tại Lễ hội. Ảnh: Minh Hưng.
Vòng xoè đoàn kết. Ảnh: Bùi Tiến Dũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.