Xét đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2019

Từ ngày 04 – 08/11, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh xét đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2019 từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

         Hội đồng nghệ thuật thẩm định các tác phẩm. Ảnh: Ngọc Thắng.

         Tổng số tác phẩm đưa vào chấm là 50 tác phẩm của 36 hội viên thuộc các chuyên ngành: Văn học, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc – sân khấu. Đây là những là tác phẩm mới sáng tác, hoàn thiện trong thời gian từ ngày 1/9/2018 – 31/10/2019.

Hội đồng Nghệ thuật của Hội đã khách quan, nghiêm túc thực hiện các hoạt động thẩm định. Ở vòng sơ khảo, một số tác phẩm không đủ điều kiện về thời gian sáng tác, chất lượng nghệ thuật không xét tiếp trong vòng chung khảo.

Kết quả, Hội đã hỗ trợ hoàn thiện cho 5 chuyên ngành với 31 tác phẩm (công trình) của 31 tác giả. Trong đó, 9 tác phẩm (công trình) đạt loại A, 20 tác phẩm (công trình) đạt loại B, 2 tác phẩm (công trình) đạt loại C.

Hoạt động xét hỗ trợ và phổ biến tác phẩm của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh là một trong những hoạt động khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật, có thêm nhiều sáng tác mới có chất lượng về tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Hải Yến


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.