Xét đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2018

Từ ngày 7-11/11, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xét đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2018 từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng nghệ thuật thẩm định tác phẩm chuyên ngành văn học. Ảnh: Ngọc Thắng

Thành viên Hội đồng nhận xét bố cục, ánh sáng của tác phẩm nhiếp ảnh. Ảnh: Hải Yến

Tổng số tác phẩm đưa vào chấm là 66 tác phẩm của 45 hội viên thuộc các chuyên ngành: Văn học, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc – sân khấu. Đây là những là tác phẩm mới sáng tác, hoàn thiện trong thời gian từ ngày 1/9/2017 – 31/10/2018.

Đối với các tác phẩm hỗ trợ trực tiếp tác giả, Hội đồng Nghệ thuật thẩm định, chọn hỗ trợ 8 tác phẩm mức loại A, 21 tác phẩm mức loại B. Đối với tác phẩm hỗ trợ in ấn, Hội đồng thẩm định xuất bản 1 tác phẩm thuộc chuyên ngành văn nghệ dân gian.

Hoạt động xét hỗ trợ và phổ biến tác phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là một trong những hoạt động khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật, có thêm nhiều sáng tác mới có chất lượng về tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Hải Yến

Một số tác phẩm được xét hỗ trợ năm 2018:

Anh em. Ảnh: Vương Anh Sơn.

Nụ cười sau giờ học. Ảnh: Văn Thắng.

Chiều Pa Khóa. Tranh: Nguyễn Hùng Cường.

Một thoáng Ta Gia. Tranh: Nguyễn Văn Điệu.

Bản Mạ. Tranh: Bùi Tiến Dũng.

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.