Viết cho núi

Ừ! thì khó nhọc

Cũng ngang lưng trời,

Đứng bóng, để mây quần tụ

Đổ bóng, để nước ngừng trôi.

Mường có núi như nhà có nóc.

Vách nhà thưng gió, thưng sương,

Lặng thinh cho ong kéo tổ làm mật

Thủ thỉ mạch ngầm cho lúa lên hương.

Nhưng mà

Núi từ đâu tới?

Dưới chân

Người lặng thinh

Lững thững gùi tháng năm.

Bùi Việt Phương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.