Văn nghệ sỹ Lai Châu thực tế sáng tác tại huyện Tân Uyên, Than Uyên

Thực hiện Kế hoạch sáng tác năm 2019, trung tuần tháng 11/2019, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện đợt thực tế sáng tác tại huyện Tân Uyên, Than Uyên cho hội viên là các văn nghệ sỹ thuộc các chuyên ngành sáng tác: văn học, âm nhạc, nghiên cứu văn hóa dân gian.

Quang cảnh khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019 tại huyện Tân Uyên. Ảnh: Ngọc Thắng.

Tại cơ sở, đoàn đã tìm hiểu địa bàn, thực tế sáng tác tại các xã Thân Thuộc, Trung Đồng, Mường Khoa… (huyện Tân Uyên), các xã Mường Kim, Nà Cang. Tà Mung… (huyện Than Uyên). Văn nghệ sỹ Lai Châu đến các bản vùng cao, vùng sâu vùng xa, tìm hiểu đời sống phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lự, Thái, Mông, Dao; tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đoàn văn nghệ sỹ Lai Châu tặng ảnh Chi hội Văn học – Nghệ thuật huyện Than Uyên. Ảnh: Ngọc Thắng.

Đoàn văn nghệ sỹ Lai Châu thực tế sáng tác tại bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên). Ảnh: Ngọc Thắng.

Nhìn chung, những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc vùng cao đã được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm; tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông, trường học, nhà ở… ngày một nâng cao; đồng bào ý thức cao trong việc bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc. Bức tranh vùng cao Lai Châu có nhiều khởi sắc. Đó là động lực, cũng là chất liệu để văn nghệ sỹ Lai Châu sáng tác được những tác phẩm có giá trị mang chủ đề về miền đất và con người Lai Châu.

Vân Nguyễn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.