“Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”

Từ ngày 12-15/6/2023, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” cho 70 cây bút là những cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và biên tập viên, phóng viên ở các báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương dự khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe các báo viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật truyền đạt 5 chuyên đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua (PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ); Xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam – kết hợp tính dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý (TS Ngô Phương Lan – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương); Cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thống (PGS.TS Trần Khánh Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng); Thị hiếu thẩm mỹ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay (Nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Thảo); Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa giá trị truyền thống và đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong âm nhạc hiện nay (GS Lê Văn Toàn).

Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn có các phần tham luận trao đổi, tọa đàm với sự tham gia của đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên; đạo diễn Hà Lệ Diễm và thăm quan thực tế tại Di tích Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương khẳng định: Lớp bồi dưỡng đã  cung cấp thông tin về tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay cho các học viên được. Qua đó, giúp cho đội ngũ các cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở các viện nghiên cứu, trường đại học, báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, địa phương nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, các tình huống diễn ra trong thực tế. Đồng thời, nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kỹ năng viết bài phê bình, văn học, nghệ thuật, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Vũ Nguyên


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.