Than Uyên thương nhớ

Than Uyên ngày anh đến

Tìm bến đậu neo thuyền

Một vùng đất thăm thẳm

Ở mãi hóa thành quen

Tình người thành duyên nợ

Bao kỷ niệm cuộc đời

Nậm Mu lặng lẽ trôi

Gạo Séng Cù thơm ngát

Hương chè xuân ngào ngạt

Nỗi nhung nhớ tháng ngày

Miền quê mến yêu ơi

Những đổi thay ngời rạng.

                              THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.