Tung còn

Cây mùa xuân
Vòng mặt trời mùa xuân
Dải còn chấp chới.
Còn anh thêu tua hoa
Kết chỉ thắm
Bay đi xem ý mùa xa
Ngỏ tiếng mùa gần.
Còn rơi sang tháng tám
Xin buộc chỉ lành
Đậu vào tháng giêng
Vòng bạc anh trao gửi.
Cột tre dựng mùa xuân
Vòng mặt trời mùa nắng
Ước mong bay đi lượn lại
Lẽ nào em hỡi
Sương uể oải mùa đông?
LÒ CAO NHUM

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.