Tục ngữ dân tộc Thái về tình đoàn kết

           1. Hặc cằn xểm đải ỏm báu khát,

Báu hặc cằn hụa cảu chặn báu cung.

(Thương nhau sợi tơ vòng không đứt,

Không thương nhau rào chín lớp không vướng).

           1. Hặc cằn lè phắc pền lè nhứa,

Báu hặc cằn lè hùa khà pền lè nhả.

(Thương nhau đĩa rau thành đĩa thịt,

Không thương nhau đĩa thịt đùi thành đĩa cỏ).

           1. Cóp cằn tan đù dạk, chák cằn tan đù kẽn.

(Đoàn kết nhau người chờn, chia rẽ nhau người khinh).

           1. Lài cỗn pản pền vẵng,

Lai cỗn tẵng pền hát.

(Nhiều người đắp thành vũng nước sâu,

Nhiều người phá thành dòng nước cuốn).

           1. Hặc cằn phát cọ ồm, khồm cọ kẹo.

(Thương nhau chát cũng ngậm, đắng cũng nhai).

                                                      HOÀNG BẮC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.