Tục ngữ dân tộc Thái về thời tiết, thời vụ

                                                  Bườn tữ cúp đếck(1) nặm nõng.

Bườn tữ cúp tõng(2) phạ lạnh.

Trăng đội nón sắt thì lũ

Trăng đội nón đồng thì hạn hán.

Mák tum xúc bán cả

Mák hả xúc đằm nã

Mák ma(3) xúc năm hay.

Quả mâm xôi chín gieo mạ

Quả nhội chín cấy lúa

Quả táo rừng chín gieo (lúa) nương.

 Bàn kháng hữ chọk

Bàn ngọk hữ chắng năm hay.

Quả ban khô tách hạt thì đốt (nương)

Quả ban nảy mầm thì gieo (lúa) nương.

Hùa pì nếch xáư pá nhả cỏ đảy kìn

Lả pì nếch xáư búa pông cỏ báu đảy kìn.

Đầu năm cắm lẫn cỏ cũng được ăn

Cuối năm cấy bãi bùn cũng không được ăn

 

 

  • Cúp đếck (nón sắt): Ý nói nếu xung quanh mặt trăng có vòng tròn (quầng sáng) màu xanh thì sắp có lũ.

Cúp tõng (nõn đồng): Xung quanh mặt trăng có quầng sáng màu đồng (đỏ hun) thì sắp hạn

HOÀNG BẮC

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.