Trước đền thờ vua Lê Lợi

Những cây ban

Ở đền thờ vua Lê Lợi

Đã sống ở đây

Bao nhiêu năm tuổi

Nhìn xuống bến Nghiêng

Nói lời chờ đợi…

Dòng sông Đà

Bao nhiêu nghìn tuổi

Trập trùng thác ghềnh

Cần mẫn

Chảy về xuôi…

Bia đá nghìn xưa

tạc vào bờ sông Đà

Nghìn đời

Nói về biên cương Tổ quốc

Từ mười năm nếm mật nằm gai

Đến Đại Việt sơn hà một dải.

Chúng con đến

Ngắm sông Đà

bờ bãi

dòng chảy

cuồn cuộn lũ

thời gian…

Cúi đầu trước anh linh

tiên tổ

Cúi xuống đất

Nghe dập dồn vó ngựa

Những tiếng hô

Trấn ải giữ mường

Những tiếng gươm đao

Những tiếng hò trên bến

Những tiếng ru hời

Những lời then kể

Tự ngàn xưa dội về

Nhắc nhở cháu con.

                     ĐINH HỒNG NHUNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.