Trăng

Ông trăng ai thả lên trời
Để cho lũ trẻ vui cười dưới trăng,
Trên cao nhà của chị Hằng
Đêm đêm thắp điện sáng vằng vặc đêm.
Bà ngồi dưới ánh trăng êm
Lá xanh vôi trắng mà têm miếng trầu,
Cau vàng vỏ đỏ quyện nhau
Bà nhai bỏm bẻm những màu thời gian.
Ông ngồi dưới ánh trăng tan
Ngựa phi tứ phía, tốt tràn sang sông,
Tuổi già vui thú thong dong
Trăng thanh gió mát lại mong bạn hiền.
Tự tình trai gái bên hiên
Sợi trăng buộc mối tình duyên bốn mùa,
Trăng lưng áo mẹ vui đùa
Sáng soi đường cấy nhặt thưa ngoài đồng.
Ánh trăng ngọn sóng mênh mông
Đưa thuyền tình vợ gửi chồng đảo xa,
Cùng vui khắp chốn khắp nhà
Trăng là tri kỷ, trăng là tình quê
                                                                  NGUYỄN CHÍ DIỄN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.