Thông báo đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2020

 

THÔNG BÁO

Đầu tư, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm,

công trình văn học nghệ thuật năm 2020

 

Ngày 15/4/2020, lãnh đạo hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã ký Thông báo thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật năm 2020 từ nguồn Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG:

Tác giả là hội viên chính thức sinh hoạt ở các Chi hội Văn học nghệ thuật huyện, thành phố và các chuyên ngành trực thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật  tỉnh Lai Châu; chấp hành và thực hiện đầy đủ những quy định của Điều lệ Hội, có nhu cầu hỗ trợ đầu tư đều được đăng ký xét hỗ trợ.

 1. NHỮNG ĐỀ TÀI ƯU TIÊN HỖ TRỢ NĂM 2019
 2. Lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, di sản văn hóa truyền thống dân tộc.
 3. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội nông thôn trong thời kỳ mới.
 4. Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những nhân tố tích cực, những con người tích cực, tiêu biểu trong đời sống xã hội của tỉnh.
 5. Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; dân tộc thiểu số; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
 6. Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.

III. HỖ TRỢ TRỰC TIẾP TÁC GIẢ:

 1. Số lượng, quy cách, thể loại tác phẩm dự xét hỗ trợ đầu tư :

– Văn học (tập thơ, tập văn xuôi: ký, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình văn học): Mỗi tác giả gửi 01 đến 02 tác phẩm. Dung lượng tối thiểu cho văn xuôi: 100 trang, thơ: 40 bài. Tác phẩm được đánh vi tính trên 01 mặt giấy khổ A4, font Time New Roman, Size 14, kèm theo file.

– Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả gửi từ 01 đến 02 tác phẩm công trình. Dung lượng tối thiểu cho: Công trình khảo cứu văn hóa, nghiên cứu văn hóa  dân gian: 80 – 100 trang (không tính phụ lục);  Tập ảnh tư liệu về văn hóa dân gian: 15-20 ảnh. Tác phẩm được đánh vi tính trên 01 mặt giấy khổ A4, font Time New Roman, Size 14, kèm theo file; ảnh rửa cỡ CP2 kèm theo file.

– Mỹ thuật: Mỗi tác giả gửi 01 đến 02 tác phẩm Hội họa (đa chất liệu); quy cách: cạnh ngắn không nhỏ hơn 80cm và cạnh dài từ 100cm đến 200cm (kể cả khung )

– Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả gửi từ 01 đến 02 tác phẩm màu hoặc trắng đen cho thể loại ảnh đơn; 3-5 tác phẩm cho thể loại ảnh bộ; mỗi tác phẩm rửa 01 tấm, khổ CP2 kèm theo file. Tác phẩm được chọn đầu tư phải phóng, đóng khung khung 55 x 80cm gửi về Ban tổ chức trước khi nhận đầu tư.

– Âm nhạc – Múa – Sân khấu: Mỗi tác giả gửi 01 đến 02 tác phẩm dưới dạng văn bản hoặc đĩa CD, DVD

 1. Số suất được hỗ trợ đầu tư cho từng chuyên ngành:

* Văn học:  06 suất (2 suất A; 2 suất B; 2 suất C)

* Văn nghệ dân gian: 04 suất ( 2 suất A; 2 suất B)

* Nhiếp ảnh: 06 suất ( 2 suất A; 2 suất B; 2 suất C)

* Mỹ thuật:  06 suất  2 suất A; 2 suất B; 2 suất C)

* Âm nhạc – Múa – Sân khấu: 04 suất (2 suất A; 2 suất B)

 1. Mức hỗ trợ đầu tư cho từng suất:

Loại A: Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/ suất.

Loại B: Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/ suất.

Loại C: Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/ suất.

 1. HỖ TRỢ IN ẤN, XUẤT BẢN TÁC PHẨM

Năm 2020, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có kế hoạch in ấn, xuất bản:

– Chuyên ngành Văn học: 01 tác phẩm

– Văn hóa dân gian: 01 tác phẩm.

Kinh phí in ấn, xuất, xuất bản tác phẩm bao gồm: Chi phí biên tập và cấp phép của nhà xuất bản, chi phí in ấn, cước vận chuyển và phát hành. Số lượng in 01 bản thảo tác phẩm, công trình: 300 cuốn.

 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT.

– Không xét hỗ trợ cho những tác giả đã được Hội chuyên ngành Trung ương hỗ trợ trong cùng 01 năm.

– Tác giả sinh hoạt ở nhiều Chi hội, chỉ được đề nghị hỗ trợ, đầu tư ở một Chi hội nhất định.

– Mỗi tác giả chỉ được xét hỗ trợ, đầu tư một lần trong năm.

– Tác phẩm dự xét hỗ trợ đầu tư trực tiếp phải là tác phẩm mới sáng tác, hoàn thiện trong thời gian từ ngày:  01/09/2019 đến 31/10/2020.

– Các tác phẩm dự xét hỗ trợ, in ấn được cho vào 01 phong bì có ghi rõ tên tác giả, chuyên ngành.

– Những tác phẩm không được đầu tư, Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại cho tác giả.

Căn cứ vào số lượng tác phẩm gửi tham dự đầu tư của từng chuyên ngành, Ban lãnh đạo Hội sẽ có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm suất đầu tư từng chuyên ngành cho phù hợp, nhằm đảm bảo việc đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất.

Thời gian nhận tác phẩm: 

+ Tác phẩm hỗ trợ in ấn, xuất bản: Từ ngày ra thông báo đến 31/08/2020

+ Tác phẩm hỗ trợ trực tiếp tác giả: Từ ngày ra thông báo đến 31/10/2020

Nơi nhận tác phẩm: 

Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu

Tầng 7, Nhà C, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu

ĐT: 0213.3877732


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.