Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, năm 2024

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, năm 2024 (Kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-BTC ngày 31 /5/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi)


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.