Thành Phố Lai Châu, Tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều 27/8, tại trung tâm Hội nghị thành phố, UBND Thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” giai đoạn 2000 –  2020.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn”  trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng rãi qua đó xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói – giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ vững an ninh, trật tự cơ sở góp phần nâng cao đòi sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng thúc đẩy kinh tế, xã hội thành phố ngày càng phát triển.  Đến hết năm 2019, trên địa bàn thành phố có trên 96% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 61/63 tổ dân phố đạt tổ dân phố, bản văn hóa; trên 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đến nay trên địa bàn thành phố đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.  Năm 2018, thành phố Lai Châu được Thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đ/c Vàng Thị Chính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 -2020 tặng giấy khên cho các tập thể cá nhân tiêu biểu.

Trong  giai đoạn  tới (2021  – 2025),  thành phố tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư.  Cùng với đó là triển khai có hiệu quả việc thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quy chế quản lý góp phần xây dựng môi trường văn hóa thành phố lành mạnh, an toàn, văn minh.

UBND thành phố tặng giấy khen cho 141 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong  việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 -2020.

Tin, ảnh Minh Hưng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.