Thăm Pắc Ta

Về thăm chốn cũ Pắc Ta
Có cầu bắc nối Hồng Hà – Bố Lun
Qua cầu ngắm mảnh trăng mềm
Soi ngàn con sóng dịu êm đường về.
Dấu bùn lấm vạt áo quê
Người say đồng áng vốn nghề nhà nông,
Em về mang nắng chiều hôm
Áo chàm thêu dệt hương thơm nội đồng.
Pắc Ta gạo trắng nước trong
Nong Thăng đá núi soi gương mặt hồ
Lung linh ánh mắt ai chờ?
Để người lạc lối trong mơ đường về.
                                    LÊ BÁ TĂNG

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.