Thăm đền vua Lê

Vào đền trút hết bụi trần
Câu thơ bỏ ngỏ chờ xuân đất trời
Đợi thêm một đóa xuân ngời
Trầm hương thơm tỏa bóng Người uy nghiêm.
Chắp tay cầu chút tâm thiền
Chợt nghe vó ngựa về miền xa xanh
Xứ mường lút ngọn cỏ gianh
Đánh tan phản nghịch dân lành yên an.
Nghỉ chân giữa chốn hoa ban
Hơi xuân phả ấm cả làn sương đêm
Chí trai chạm đá, đá mềm
Chữ tâm còn lại ngự trên ngai vàng.
Vào đền thắp vội nén nhang
Tàn hương cuộn cả đa mang cõi trần
Hồng đào níu một khắc xuân
Câu thơ rẽ đá xuất thần bay lên…
LƯƠNG MỸ HẠNH

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.