Tết về

Tết đã về lưng núi
Tết đã về trên nương
Tết về trên trang vở
Mỗi sáng em đến trường
Tết về thơm áo mới
Mẹ phần sớm chợ phiên
Tết về thơm hương mật
Bố mua chuyến đi chiều
Tết về vui bao nhiêu
Bản mình nông thôn mới
Điện sáng đường sáng lối
Loa vang khắp nơi nơi
Tết về thơm giấc mơ
Thơm bập bùng bếp lửa
Ô kìa! Trên khung cửa
Hương đào phai nồng nàn.
PHẠM VĂN NGHĨA

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.