Tập huấn công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ngày 25/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tư vấn, Phản biện và giám định xã hội – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp tập huấn công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên thuộc Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cán bộ một số sở, ban, ngành tỉnh và hội viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu.

         Quang cảnh buổi tập huấn.

        Các giảng viên, chuyên gia cao cấp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tập huấn cho học viên các nội dung: Vai trò và tầm quan trọng của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lai Châu; Các loại đề án, dự án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phương pháp lập kế hoạch công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cách thức triển khai và lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện; Trình tự tổ chức thực hiện một nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các yêu cầu về nội dung báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội; nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn, các kỹ năng trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cán bộ, công chức; các hội thành viên, hội viên trong hệ thống tổ chức Liên hiệp hội. Đồng thời, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tư vấn, phản biện cho lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ban, ngành tỉnh có chức năng phản biện xã hội.

          Tin, ảnh: Thùy Giang

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.