Rượu núi

Bạn đến

Mời ngồi xếp bằng tròn trên núi

Giữa chiếu đan bằng tia mặt trời.

Bát rượu trăng rằm

Mong hồn vía bạn đừng thất lạc

Cầu cụ ông, cụ bà cây si, cây đa

Gái bản nụ hoa, trai mường cây nghiến

Ngửa bàn tay cũng da

úp bàn tay cũng thịt.

Rượu nhà tôi

ủ từ lá sắc rừng gai

Chắt từ củ mài hốc đá

Vợ tôi nấu thơm từ lửa đỏ đêm dài.

Rượu nhà tôi

Có ngọt mật ong vách đá

Có chua măng ướp chum vò

Có cay của bạn tình cắn nhầm hạt ớt

Có đắng của em chồng phải lòng chị dâu.

Rượu nhà tôi

Rượu buộc chỉ cổ tay

Thắp lửa tình chiêng, tình trống

Đã uống vắt kiệt chum mà uống

Đã say đổ tràn tình mà say.

Nào bạn ơi

Cụng bát cùng rẻo cao muôn đời

Chụm bền ngọn núi

Giữa chiếu đan bằng tia mặt trời.

                                     Lò Cao Nhum


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.