Ruộng nhà

Ruộng nhà uốn nếp

Nhịp nhịp váy xòe

Trên ngực núi mềm

Xôn xao hoa cỏ

Ruộng nhà tăm tắp

Xếp đường lên trời

Công cha sức mẹ

Giọt giọt mồ hôi

Ruộng nhà khỏa chân

Đằm trong nguồn suối

Nghiêng eo dáng núi

Tóc chảy mây ngàn

Căng triệu hạt vàng

Đùa trong thuyền gỗ

Vũ điệu đập lúa

Náo nức sườn non

Mùa mùa sinh sôi

Cánh cung bền chắc

Mái nhà Tổ quốc

Có ruộng nhà tôi.

MÃ ANH LÂM


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.