Rót

Sợi khói chè xanh ướp mắt đêm

Tôi miên man chìm đắm

Hương nào là của nắng

Vị nào của đất nâu?

Thưởng chè trên vùng biên cương địa đầu

Thấy lòng mình mát trong dòng suối

Màu xanh gieo tình hy vọng

Chát ngọt len tim ngọt ngào.

Lưỡng lự chạm môi vào chén nước chè

Ước cuộc đời dài như màu nhớ

Đêm nào cũng có thể dài hơn vị chè chát

Mắt cay nồng vụn vỡ sương khuya.

                                              PHÙNG YẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.