Rét vùng cao

Rét vùng cao không đo bằng độ

Đo bằng nỗi cô đơn!

Nếu một mình, phải chịu rét hơn

Có nhiều người sẽ ấm

Đêm giá buốt

Con chim nằm trong bọng

Con rắn rúc hang sâu

Chỉ có mẹ thức suốt canh thâu

Lấy gạo cối nước

Che chuồng ngựa, chuồng trâu

Che chỗ con nằm ngủ

Chẳng ai che cho mẹ ngực trần

Từng nuôi con cả trăm năm

Lửa lòng mẹ sáng rực đêm đông

Ai cũng ngủ

Mẹ vẫn ngồi xe sợi

Gió bấc về rét thâm ngọn núi…

Huỳnh Nguyên


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.