Ở núi

                             Chốc bốn mươi năm ở cùng với núi

                             Mở cửa nhìn ra đã thấy núi trước nhà.

                             Sương giăng giăng trong bóng núi nhập nhòa

                             Nắng lung linh trên hiền hòa bóng núi.

                             Sáng lên nương gò lưng cõng củi

                             Chiều trèo rừng thót bụng đào măng.

                             Lội suối qua khe, chân bước băng băng

                             Đêm không ngủ mới biết rằng núi thức.

                             Gió nhớ ai cứ tràn về rạo rực?

                             Để ai nằm thổn thức nỗi thương ai?

                             Núi vẫn trở trăn cho sắn cho khoai

                             Như nguồn nước chẳng ngại ngày mai cạn.

                             Dẫu đã trải bão giông, hỏa hoạn

                             Lớp áo diệu kỳ xanh với thời gian.

                             Bốn mươi năm sống giữa đại ngàn

                             “Ở núi mãi rồi, nhìn núi vẫn mê man”*.

Thanh Phương.

                             * Lời đề ảnh Tân Uyên của Nguyễn Việt Trung


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.