Nói với con về con chữ

Báo nằm trên bàn

Vở nằm trong tủ

Suốt tháng im lìm

Tưởng như đang ngủ

Nhưng này con ơi!

Nếu con mở vở

Thì kìa, con trông

Vở tròn xoe chữ

Chữ nằm trong vở

Không hề ngủ đâu.

Không hề ngủ đâu

Nếu con mở vở

Muôn ngàn con chữ

Bé tỉ tì ti

Mà kể thầm thì

Rất nhiều chuyện lạ:

Kể về mùa hạ

Nghe tiếng ve kêu

Chữ nâng cánh diều

Mắt trong lộng gió

Tả cảnh mùa xuân

Hoa đào thắm đỏ

Vẽ cảnh thu về

Sắc vàng rực rỡ…

Báo nằm trên bàn

Vở nằm trong tủ

Ngày tháng im lìm

Cứ như đang ngủ

Nhưng khi mở ra

Thấy trong quyển vở

Muôn ngàn con chữ

Tròn xoe mắt nhìn.

ĐOÀN MẠNH TIẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.