Nhớ

Hơn bốn mươi mùa gió nổi

Lòng tôi vẫn phía Trường Sơn

Những năm bom cày đạn xới

Đồng đội ai mất ai còn

Một thời bao đứa còn son

Đôi chân băng rừng vượt suối

Một thời đất nổ văng cơm

Lửa khói xóa thời nông nổi

Thương sao những ngày xưa ấy

Anh em cùng lứa chung hầm

Gió mưa vẫn nằm đâu đấy

Tóc xanh mãi với tháng năm

Bây giờ ăn những tám thơm

Ngã tư đèn xanh đèn đỏ

Tiếng ru văng vẳng êm đềm

Nỗi nhớ chèn vào nỗi nhớ

Thương sao một thời gian khổ

Một đời cũng chẳng thể quên

Gặp nhau mừng ngày toàn thắng

Bồi hồi những chuyện không tên.

                                                   HUY LONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.