Nậm Mu

Nậm Mu sông nước vơi đầy

Quanh co dòng chảy đêm ngày ngàn sâu,

Dâu xanh xanh biếc một màu

Đôi bờ sóng vỗ bạc đầu đá chông.

Thuyền ai lướt sóng bên sông?

Tóc ai bến gội môi hồng tươi duyên,

Nhìn em má lúm đồng tiền

Nơi miền sông nước chao nghiêng lòng người.

Đắm say ánh mắt, nụ cười

Nậm Mu cứ mãi trong tôi hiện về.

                                                         LÊ BÁ TĂNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.