Nậm Chăng

Nậm Chăng bắc nối nhịp cầu

Phúc Khoa – Thân Thuộc hai đầu nối nhau,

Nước trong xanh biếc một màu

Đôi bờ cát trắng lẫn màu phù sa.

Trên cầu xuôi ngược người qua

Ngắm dòng nước chảy vương nhòa đá chông,

Lúa thì con gái đơm bông

Đón dòng suối mát, tưới đồng rau xanh.

Suối trong gợn sóng lăn tăn

Nhịp cầu in bóng nắng hồng chiếu soi,

Chiều hôm gió mát thảnh thơi

Một mình thơ thẩn dạo chơi trên cầu.

Cầu ơi! Suối nước trong ơi…

Chảy dài năm tháng đầy vơi – vơi đầy

Mắt ai trong gió, trong mây?

Nậm Chăng người lạc chốn này đa mang.

                                                                                   LÊ BÁ TĂNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.