Năm bậc cầu ao

Nhà tôi năm bậc cầu ao
Cá rô theo trận mưa rào lên chơi,
Mặt gương soi biếc khoảng trời
Mùa xuân hoa khế lại rơi áo bà.
Bà đem vo cả tháng ba
Một đàn chim sẻ vội sà xuống sân,
Nhặt vài hạt nắng dưới chân
Trả ơn tiếng hót trắng ngần như mưa.
Bà nằm trên võng đay thưa
Mo cau tay quạt nhẹ đưa gió về,
Bướm vàng vướng phải bùa mê
Bay trong làn điệu chèo quê của bà.
Bao mùa cây khế ra hoa
Đàn chim sẻ ghé thăm nhà bên sông,
Bà thôi vo gạo nếp đồng
Câu chèo chinh phụ thu không đâu rồi.
Bậc rêu in dấu tuổi tôi
Những trưa trốn ngủ đang ngồi thả câu,
Cầu ao tìm dáng áo nâu
Chỉ còn nắng đỏ bã trầu bà ăn…
HOÀNG ANH TUẤN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.