Mơ cùng tháng chạp

Rẽ tháng chạp con về bên mẹ

Giấc chiêm bao mơ bóng một mái nhà

Bên bậu cửa bố chẻ giang gói bánh

Ngoài giếng khơi bà đếm lá trầu vàng

Chiều tháng chạp chạm vào câu chèo cổ

Mái đình xưa cong dấu hỏi muôn đời

Cây nêu đứng chờ trống ngày khai hội

Khói hương trầm da diết với trăm năm

Rẽ tháng chạp con ngụp sâu ký ức

Đôi câu thơ bà đọc phút giao thừa

Bố trang nghiêm bên bàn thờ tiên tổ

Mẹ cời than cho bếp lửa rực hồng

Chiều tháng chạp

chạm vào đâu cũng nhớ

Bụi mưa bay

tô phấn cánh hoa đào

Bước nhè nhẹ

lạc vào miền sương khói

Vía của con

du ngoạn

chốn quê nhà!

                                               Phạm Đào 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.