Mầu hoa cải

Con đường xô đá cũ

Xô vạt mơ cuối thềm

Gánh đời như mối nợ

Chân đi mòn cả đêm

Bên kia bờ sông nhỏ

Có mầu thu để dành

Giọt mồ hôi cõng bố

Vẹo một bờ cỏ xanh

Xuân cứ già đầu ngõ

Chiếc lá dòm gốc đa,

Hoa cải nhìn theo bố

Bóng run xô chiều tà

Dấu chân khô cỏ dại

Đợi hoàng hôn lỡ thì

Bên kia mầu hoa cải

Nhuộm ai vàng lối đi.

                            NGÔ THÚY HÀ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.