Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổng kết công tác, trao giải thưởng VHNT 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2019, vượt lên những thách thức, khó khăn to lớn, đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ tiếp tục đoàn kết, duy trì được đam mê, nhiệt huyết, nỗ lực đổi mới, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao, phục vụ đất nước, nhân dân, phục vụ sự nghiệp hội nhập, đổi mới, phát triển của Đất nước. Chất lượng các tác phẩm VHNT, đặc biệt là chất lượng tác phẩm VHNT các địa phương được nâng lên. Khoảng cách chất lượng giữa các tác phẩm của hội viên Hội VHNT địa phương với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tiếp tục được rút ngắn. Rất nhiều tác phẩm mới được công chúng đón nhận, yêu mến; góp phần đắc lực giúp con người củng cố, xây dựng đạo đức, niềm tin, lòng nhân ái, vị tha, hoàn thiện nhân cách, hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ – là nền tảng để xã hội phát triển.

 Nhà Thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đánh giá công tác VHNT năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, có 60/63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự giải thưởng hàng năm Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được 10 tác phẩm xuất sắc của các hội VHNT chuyên ngành Trung ương, 457 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả. Trong đó Thơ 67 tác phẩm; văn xuôi 71 tác phẩm; lý luận phê bình văn học 9 tác phẩm, mỹ thuật 151 tác phẩm, múa 6 tác phẩm, Văn nghệ Dân gian 5 tác phẩm, Sân khấu 5 tác phẩm.

Giải A văn xuôi năm nay được trao cho tác trẻ Vị Khánh Tuyết – Hội VHNT Hà Giang với tác phẩm: “Then Tày – từ góc nhìn văn hóa”. Về thơ không có giải A, giải B được trao cho tác phẩm Ngồi gỡ tơ trời của Trương Minh Tưởng (Bình Định) tập thơ có nhiều bài viết về tình yêu và cuộc sống trong cách nhìn đa chiều bằng lối viết phóng khoáng, tác giả đã tạo được lối riêng cho thơ mình.

 10 tác giả trẻ thuộc các hội chuyên ngành nhận giải thưởng xuất sắc, giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2019.

Nhà thơ Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đánh giá: Giải thưởng năm nay phản ánh tính khách quan VHNT, phần lớn tác tác giả vẫn duy trì và đi theo khuynh hướng truyền thống; nhiều tác giả trẻ trong thể hiện đã tìm tòi, chủ đề vẫn bám sát nội dung truyền thống đạo lý của dân tộc. Đặc biệt nhiều tác phẩm đi vào đề tài thời sự của đất nước như vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo. Về văn xuôi không có tiểu thuyết nổi bật, trong đó truyện ngắn và bút ký có phần khá hơn. Nhưng ưu điểm của văn xuôi thể hiện rõ nhất ở phong phú đa dạng về đề tài. Đặc biệt có những tác phẩm viết về chiến tranh, nhưng chủ yếu là viết về cuộc sống hôm nay, nội dung có tính chất về hồi ức về một thời đã qua trong chiến tranh, tuổi thơ và góc khuất còn ít biết đến trong cuộc sống hàng ngày….

Năm 2020, Liên hiệp, các Hội VHNT trên cả nước tích cực tổ chức mở trại sáng tác, tập huấn, đi thực tế, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sáng tạo, đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng tác phẩm trên tất cả các chuyên ngành; đẩy mạnh một bước công tác nghiên cứu, lý luận phê bình; làm tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức, bộ máy làm viêc.

 

Tin, ảnh: Hà Minh Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.