Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Ngày 12/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo các Liên hiệp Hội, Hội VHNT các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hội nghị tổng kết Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam năm 2023.

Theo đánh giá của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2023, văn học nghệ thuật nước nhà có nhiều hoạt động, kỷ niệm lớn và quan trọng như: Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”; Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, Hội nghị toàn quốc về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”, Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Lý luận, phê bình VHNT Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển”; Lễ trao giải Cánh diều 2023…

Trong bối cảnh thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Liên hiệp các Hội VHNT 63 tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả mới. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, khuyến khích đổi mới phương thức hoạt động Hội và sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm tác phẩm có chất lượng, ảnh hưởng tốt đến đời sống. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm công tác VHNT để tổ chức Hội thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của văn nghệ sĩ, là cầu nối giữa văn nghệ sĩ với Đảng, Nhà nước; chủ động tham mưu, đề xuất các quan điểm, cơ chế, chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ nền VHNT nước nhà.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bạc Liêu. Ảnh: Huyền Thương

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung: Các vấn đề thiết thực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của VHNT trên cả nước, hướng đến một năm mới với nhiều thành tựu nổi bật; đẩy mạnh xu hướng liên kết vùng trong việc tổ chức hoạt động VHNT…

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Vì vậy, VHNT càng tiếp tục tự khẳng định sức mạnh mềm của mình trên từng lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục góp tinh hoa cho đường hướng phát triển của đất nước, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện  sứ mệnh của VHNT…

THANH MAI

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.