Liên Hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Uỷ ban Toàn quốc mở rộng

Ngày 12/06/2022, Liên Hiệp các Hội văn học Nghệ thuật  (VHNT) Việt Nam đã Tổ chức Hội nghị Uỷ ban Toàn quốc mở rộng tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị thực hiện các nội dung: Tổng kết công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; tập huấn công tác hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật giai đoạn 2021-2025.

Tham dự có các đại biểu đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, Vụ Văn hoá Văn nghệ – Ban Tuyên giáo Trung ương.

 PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có các đại biểu: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp;TS Đoàn Thanh Nô – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp; NSND Vương Duy Biên – Phó Chủ tịch Liên hiệp cùng các đại biểu đại diện cho các Hội VHNT chuyên ngành TW và địa phương trong cả nước.

Trong năm 2021, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công Đại hội X, đề ra phương hướng phát triển văn học nghệ thuật trong nhiệm kỳ mới. Văn học nghệ thuật đã phát huy tính tích cực xã hội, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đưa đời sống văn học nghệ thuật nước nhà lên một tầm cao mới.  Nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật ra đời,  góp phần xây dựng giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gắn kết hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; xây dựng môi trường đạo đức trong sáng và lành mạnh, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; tập trung sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy các chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật; thực hiện công tác lý luận phê bình, tổ chức các Hội thảo khoa học; xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021 và tổng kết trao giải; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại, hoạt động báo chí…

 Đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị,

Liên hiệp đã đề nghị xét tặng khen thưởng cấp Nhà nước 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh; 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cờ thi đưa. Khen thưởng cấp bộ: 04 cờ thi đua cho tập thể Hội, 49 Bằng khen, 120 Kỷ niệm chương tặng cho văn nghệ sĩ. Từ tháng 1 đến hết tháng 5/2022, đã trao tặng 17 Bằng khen cá nhân, 09 Bằng khen tập thể, 26 kỷ niệm chương, 03 Cờ thi đua…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đưa văn học nghệ thuật phát triển; kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình và hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện cơ chế chính sách, đưa Liên hiệp trở thành mái nhà chung của giới văn nghệ sĩ; chú trọng công tác chăm sóc, phát huy tài năng, hỗ trợ chiều sâu để nghệ sĩ phát huy tài năng trong việc sáng tác các tác phẩm VHNT; nâng cao hơn nữa chất lượng giải thưởng của Liên hiệp và các Hội để kịp thời động viên, khích lệ văn nghệ sĩ phát huy tài năng…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các Hội VHNT tỉnh, thành phố tập trung, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm việc với các cơ quan, Bộ, ban, ngành về tổ chức của Liên hiệp (Thống nhất về mô hình hoạt động, bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ…); Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy nhanh việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kinh phí năm 2022 trong thời gian sớm nhất Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội VHNT địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025; Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp và tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – Thực trạng – Giải pháp và Nhiệm vụ trong tình hình mới”. Hiện tại đã có 34 tham luận của Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương; Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 – 25/7/2022); Tổ chức xét Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 đảm bảo chất lượng, nhiều đổi mới.

Trong dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tập huấn tập huấn công tác “hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật” giai đoạn 2021-2025. cho các Hội chuyên ngành Trung ương và các Hội VHNT địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT, báo chí ở Trung ương và các Hội VHNT địa phương giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số: 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Thực hiện:  Thanh Vân


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.