Lai Châu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23/5, gần 270.000 cử tri tỉnh Lai Châu thực hiện quyền bầu cử. Các cử tri sẽ bỏ phiếu để lựa chọn 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 259 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.210 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 106  đơn vị hành chính cấp xã, với dân số trên 473.300 người, gồm 20 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 84,89%.

Trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh Lai Châu có hơn 270.000 cử tri thực hiện bầu cử tại 867 điểm; 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội (8 người tại địa phương, 2 người do Trung ương giới thiệu) theo 2 đơn vị bầu cử của tỉnh; 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 13 đơn vị bầu cử; 428 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện theo 58 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.745 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo 570 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và cử tri dự lễ Khai mạc bầu cử tại điểm bầu cử số 7, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Tại điểm bầu cử số 7, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã dự Khai mạc, động viên cử tri và tham gia bỏ phiếu; trong đó, có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch UBBC tỉnh.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử tỉnh liên tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến công tác an ninh trật tự, an toàn phòng dịch trước, trong ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đều được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, thực hiện giãn cách theo quy định để đảm bảo an toàn, không bị nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho cử tri.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổng số cử tri đi bầu đạt 99,8%. Trong đó, 69 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; tiêu biểu như các xã: Khoen On, Pha Mu… (huyện Than Uyên); Hồ Thầu, Thèn Sin… (huyện Tam Đường); Nậm Pì, Pú Đao…. (huyện Nậm Nhùn); Ka Lăng, Thu Lũm… (huyện Mường Tè)…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CÂP

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 Đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu, tranh cổ động, sách báo tuyên truyền về cuộc bầu cử, tại điểm bầu cử số 7, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

 Đồng chí Giàng Páo Mỷ – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận phiếu bầu tại điểm bầu cử bầu cử số 7, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Đ/c Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền bỏ phiếu tại điểm bầu cử bầu cử số 7, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

 Cử tri đồng bào Lự bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, xã bản Hon, huyện Tam Đường.

 Đóng dấu thẻ cử tri bước cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ bầu cử của mỗi công dân.

 Cử tri thuộc đối tượng cách ly Covid-19 thực hiện bỏ phiếu tại nhà.

  Cử tri tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử các đại biểu trước khi bỏ phiếu. 

     

Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nguyện vọng của mỗi cử tri đi bầu cử. 

                                        

Công tác phòng chống dịch bệnh được bảo đảm an toàn cho các cử tri.

Thực hiện: Minh Hưng, Văn Thắng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.