Khuôn mặt làng

Chúng tôi đi đâu cũng mang khuôn mặt của làng

Gọi sớm chiều bình yên xênh xao đầu núi

Sống lời của đá cỏ và măng vồng sau mưa

Chúng tôi đo đời mình bằng tiếng chuột rúc.

Chúng tôi được dạy cách đi xa

Cách để sống giữa tiếng mặc khải đường rừng

Chảy từ ngàn năm thiên di

Trong huyết quản những đôi chân phạt lối.

Chúng tôi định nghĩa khuôn mặt làng

Không rộng hơn tiếng cười nơi đầu nước

Máng nước về thênh thang trở dốc

Gột nhọc nhằn những đời con gái, con trai.

Chúng tôi dỗ từng giấc ngủ

Bấm mây trắng trên đầu mười ngón chân

Tiếng nhíp tách giòn tay mẹ

Mưa ngang vai nặng hạt thóc trái nhà.

Tôi xin làm con chim nhỏ làng tôi

Cất giọng vang sâu xa rừng thẳm

Ngực nóng từng lần thơm trước gió

Mang khuôn mặt làng rải khắp muôn nơi…

Lý Hữu Lương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.