Khúc hát giao mùa

Cõng từng xuân chín trên vai

bàn chân bước vội qua ngày nắng thưa

đêm gieo nốt hạt giao mùa

chồi ươm sắc hạ cho trưa ruộm vàng…

Tiễn mùa sang

đón mùa sang

câu ca níu áo qua hàng dậu xanh

lắt lay dâm bụt trên cành

hình như tiếc cái mong manh đổi dời…

Ngửa bàn tay

hứng sương rơi

nghe đêm trắng mắt sao trời mộng du

Xuân đi từ cõi sa mù

về nghe từ khúc phân ưu bật cười…

Giao mùa,

ừ!

hát nghe chơi

vùi say với gió những lời thực hư…

Y Nguyên


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.