Khèn tình

Không ai quên ổ lá mẹ sinh

Không ai lẫn tiếng khèn người tình

Khèn tình mỗi người một giọng

Chỉ một người biết thổi

Chỉ một người biết nghe

Trai gái bản tôi yêu nhau ngàn đời như thế.

Tìm nàng

nghe kèn lá

Tìm chàng

nghe khèn bè

Biết yêu trời mách cho

Ông không truyền

Cha không dạy.

Khèn tình

Chỉ một người biết thổi

Chỉ một người biết nghe.

Đỗ Thị Tấc


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.