KHẮP ĐẢY PỨNG CHỤ

Phắu đảy pứng chụ

Dướng nố pứng phay

Phắu đảy pứng pạnh

Dướng hạy pứng hả

Phắu đảy pứng chụ

Dướng đao lắc mướng pứng bơn xíp hả

Phắu đảy pứng pạnh

Dướng cả nạ lôốc pứng phưn

Phắu đảy pứng chụ

Dướng cáy pứng cọn

Phắu đảy pứng pạnh

Dướng hon pứng thẳm

Dướng pu dú pú pứng huổi

Dướng cuổi cáy nọi cản cáp pi.

 

 

Dịch nghĩa :

ĐƯỢC DỰA VÀO EM

 

Ước được dựa vào em

Như cây nố dựa vào cây phay

Ước được dựa vào em

Như cây xi dựa vào cây đa

Ước được dựa vào em

Như sao mai dựa vào trăng rằm

Ước được dựa vào em

Như lúa mạ nhổ dựa vào cơn mưa

Ước được dựa vào em

Như gà dựa vào cành đậu

Ước được dựa vào em

Như ron dựa vào hang động

Như cua trên núi dựa vào khe nước

Như nải chuối non dựa vào bẹ.

Nông Văn Nảo


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.