Kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Lai Châu

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã thông báo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu có tổng số 867 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu là 269.109 người đạt 99,80% so với tổng số cử tri trong danh sách (Trong đó có 72/106 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu cử đạt 100%).

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đến công dân. Cử tri phấn khởi, tin tưởng đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mỗi người dân. Không khí trong ngày bầu cử dân chủ, cởi mở trên cơ sở bảo đảm đúng pháp luật.

Kết quả, có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 6 đại biểu trúng cử. 83 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 50 đại biểu trúng cử. 428 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 259 đại biểu trúng cử. 3.745 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, 2.207 đại biểu trúng cử.

Xem danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đây.

125-QĐ-UBBC (1)

Vũ Nguyên

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.