Im lặng

Sinh ra kề mắt bão

mẹ bọc tôi trong vạt phù sa

cái cuống rốn người vùi nơi gốc rạ

im lặng rễ đồng nhập vía hồn tôi.

Tôi lớn lên với cây lúa ít lời

sau giông gió chỉ nói bằng hạt chín

hạt lép tập bay, hạt đầy học nhịn

lúa dạy tôi ngôn ngữ chiêm mùa.

Tôi học ướt từ mưa

học khô từ nắng

học lội từ bùn

học hát từ trăng.

Tôi học chắt chiu từ chua mặn đồng làng

và, sau nữa tôi học về im lặng

Im lặng rễ, im lặng cành, im lặng…

ừ nhỉ, thảo thơm đâu cần phải nhiều lời

sau vỏ trấu là trắng ngà hạt ngọc

chứa những điều ân nghĩa chẳng xa xôi.

Biết im lặng khó hơn mười lần nói

lặng lẽ đi cũng chẳng phải dễ dàng

tôi nín lại tiếng reo mùa ló rạng

để ra đồng cúi mặt cấy mạ non!

                                                 NGUYỄN HỮU QUÝ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.