SỐ HỌT NHA CHÊ

Ăn nị phạ fốc hảư pin cu

Phạ sú hảư pin đôi

Pin đôi nẳn bun nén hau khọp

Bun xóp xỏi khó hạy xong phái nha chê

Xong hau hặc căn đảy nón sớ năng xa cọ đi

Xương căn đảy húm fả năng chạy cọ đi

Bun chốp đảy căn tẹ xong phái nha chê

Nha chê sở phung cộp may píu

Nha chê sở phung khạt may xan

Nha chê túp tong lán lệp hổi

Bun sút xổi khó hạy xen pơn nha chê.

 

Xong háu coi pứng xú căn

Xướng cỏn sảu pứng pháy

Pưng căn xướng háy pưng bả

Pan đáng cả na lốc pứn phưn

Xướng đao lắc mướng pứng bơn síp hả

Xướng thẳm fa lạn pứng đức bun luống

Pản phai luông dú vắng pứng nặm

Pưng sú căn xướng nặm pứng pa

Pứng tó péng xướng na pứng khảu

Pan đáng cảu tam trọng

pưng mản bô khăm, péng ơi…

 

 

Dịch nghĩa:

DUYÊN SỐ ĐỪNG CHÊ

 

Trời se duyên hai ta

Trời kết cho thành đôi

Thành đôi bởi duyên số chúng mình

Dù hèn mọn nghèo khó đừng chê

Ta thương nhau, nằm đệm vỏ cây sa1 cũng tốt

Yêu nhau, đắp chung chăn vỏ sậy cũng đành

Duyên số từ hai phía đừng chê

Đừng chê áo anh vá chằng chỉ đơn

Đừng chê áo vá túm chỉ đôi

Đừng chê túp lều hẹp ven suối

Dù nghèo khó cũng đừng chê nhau.

 

Hai ta dựa vào nhau gắng sức

Như đá tảng kê bếp dựa lửa

Dựa vào nhau như si dựa cây đa

Như ruộng mạ mới cấy dựa trận mưa rào

Như sao mai dựa ánh sáng trăng rằm

Như hang đá mong dựa rồng bay

Như chắn phai2 mong chờ dòng nước

Dựa vào nhau như cá dựa nước

Như bụi lúa dựa vào cánh đồng

Như búi tóc trên đầu dựa cài trâm hoa đó, thương ơi…

Vàng Thị Anh

 

Chú thích:

  1. Vỏ cây sa: cây thân gỗ người ta dùng lá cho lợn ăn, tên cây này xuất hiện nhiều trong dân ca Thái.
  2. Chắn phai: đắp đập dâng nước vào mương, tiếng Thái gọi đập ấy là “phai”.

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.