HỌP BÁO TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 -2025

Chiều ngày 22/9, Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Trần Đức Vương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội chủ trì họp báo

Dự họp báo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, thành phố Lai Châu, Ủy viên Tiểu Ban tuyên truyền, Ban Tuyên giáo, Đài truyền thanh-truyền hình các huyện, thành phố, Hội Văn học Nghệ thuật, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, và các cơ quan Báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh.

“Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững” là chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội sẽ bàn và quyết định 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng số 380 đại biểu dự.

Đồng chí Trần Đức Vương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tuyên truyền

và phục vụ Đại hội chủ trì buổi họp báo

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã và đang được triển khai tích cực, bài bản, chặt chẽ theo quy định của Trung ương. Về chuẩn bị nội dung, Tỉnh ủy đã thành lập 3 Tiểu ban: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, được lấy ý kiến tại Đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, cán bộ chủ chốt tỉnh, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các bộ, ban, ngành Trung ương, đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân…. Trước đó, ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự; Bộ Chính trị đánh giá cao. Về phương án nhân sự, Bộ Chính trị nhất trí với báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Công tác tuyên truyền, phục vụ: Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nội dung tuyên truyền phong phú phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Về chuẩn bị cơ sở vật chất, Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ Đại hội đảm bảo tổ chức thành công Đại hội.

Đến nay, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở. Đối với Đại hội cấp cơ sở có 523/523 tổ chức cơ sở đảng đại hội xong (đạt 100%) và bầu được 2.644 cấp ủy viên cơ sở; bầu 2.090 đại biểu chính thức, 404 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Đối với Đại hội cấp trên cơ sở có 12/12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc tổ chức Đại hội với tổng số 376 cấp ủy viên; bầu 258 đại biểu chính thức, 22 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã thảo luận các nội dung liên quan, trong đó các ý kiến tập trung chủ yếu vào các nội dung: Tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội và đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tạo điều kiện cho các nhà báo tác nghiệp thuận lợi trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; cung cấp cụ thể chương trình của Đại hội phục vụ công tác tuyên truyền; thông tin về hoạt động bên lề cũng như khánh thành các công trình chào mừng Đại hội…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trả lời một số ý kiến liên quan về cung cấp kịp thời nhất các thông tin liên quan đến Đại hội; các sự kiện bên lề Đại hội sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí tác nghiệp; dự thảo văn kiện; chương trình Đại hội…

Kết luận họp báo, đồng chí Trần Đức Vương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đánh giá cao tinh thần các đại biểu dự buổi họp báo và các ý kiến xác thực làm rõ hơn phục vụ tốt công tác tuyên truyền Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng quyết định định hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo. Do đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng truyền tải nội dung chương trình đến toàn xã hội; các cấp, các ngành, địa phương, báo chí cần triển khai tuyên truyền sâu rộng tạo thu hút cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh quan tâm sự kiện chính trị quan trọng; gắn tuyên truyền đại hội với các sự kiện chính khác hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về triển khai nghị quyết chương trình trọng điểm, đề án Đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tin, ảnh Hà Minh Hưng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.