Họp báo tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23/3, Tiểu ban Tuyên truyền (Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức họp báo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử; Nguyễn Minh Hiệu – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Tiểu ban tuyên truyền bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2021.

Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu họp báo tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các huyện ủy, thành ủy và cấp xã đã ban hành Quyết định thành lập 114 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử (8 huyện, thành phố và 106 xã, phường, thị trấn). Việc thành lập các Ban bầu cử các cấp đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo kế hoạch và theo Luật định. Đến thời điểm hiện nay, UBND cấp xã dự kiến có 867 khu vực bỏ phiếu.

Tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để lấy ý kiến cử tri. Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 8 người (không có người tự ứng cử). Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 84 người (không có người tự ứng cử). Tính đến hết ngày 18/3/2021 có 8/8 huyện, thành phố đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai với tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 259 người, tổng số đại biểu được giới thiệu là 455 người. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.210 người, tổng số đại biểu được giới thiệu là 3.977 người.

 

Ngày bầu cử sẽ diễn ra vào chủ nhật (23/5/2021). Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc vào 19 giờ cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Các ý kiến tại buổi họp báo của đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tập trung vào các nội dung: Chú trọng tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; những điểm mới của cuộc bầu cử; chủ động giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh ở cơ sở…

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta sau 35 năm đổi mới, tỉnh Lai Châu sau 17 năm chia tách, thành lập đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của dịch bệnh Covid-19. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Vũ Nguyên.


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.