Hội Xuân

Sớm nay cơn gió se
Dạo chơi cùng nắng mới
Váy hoa phơi rào đá
Phấp phới gọi xuân về
Đầu bản trắng hoa mận
Cuối bản thắm sắc đào
Chim vang hót trời cao
Gọi mùa về xây tổ
Đỉnh đồi nêu đã dựng
Khèn môi gọi bạn tình
Dập dìu vui ngày hội
Gầu Tào khách gần xa
Em tỏ tình hát ống
Dây chăng khắp sườn đồi
Anh múa khèn say nhịp
Không gầu plềnh* cùng em
Anh bắn nỏ mê say
Trúng vòng mười giỏi quá
Em thầm thương vụng ngắm
Không lọt vào mắt anh
Đêm bập bùng ánh lửa
Em múa tròn vành ô
Anh lâng lâng men rượu
Mắt ngủ trong váy tình.
TRƯƠNG HUY

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.