Hồi sinh

Dừng nghe

chim hót lưng đèo

Suối reo giữa tiếng ngàn reo bồi hồi!

Hình như

Như đã lâu rồi

Hôm nay gặp lại muôn lời thiên nhiên.

Mênh mang

như lạ, như quen

Lắng nghe !

Ừ,

Tiếng bình yên thuở nào.

                                                XUÂN CƯỜNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.