Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Khoa học – Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức

Sáng ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Khoa học – Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh covid-19 nên hội nghị lần này được tổ chức trực tuyến tại 40 điểm cầu với sự tham gia của trên 2.100 đại biểu.

 Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học – Công nghệ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo các chi hội chuyên ngành, chi hội cơ sở trực thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh cùng các đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề nghị đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến phát huy vai trò nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó cần nghiên cứu tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Qua đó, nhận diện đầy đủ hơn về những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và liên hệ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt hiệu quả.

Các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề: Chuyên đề 1:  “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”, do  PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo. Chuyên đề 2:  “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo” do TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ triển khai.

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các nội dung hội nghị tới toàn thể đội ngũ cán bộ khoa học – công nghệ, văn nghệ sỹ, trí thức của cơ quan, đơn vị.

Hà Minh Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.